نحوه آدرس دهي مقالات مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت


 
عضو محترم هيأت علمي مركز تحقيقات ايمني بيمار  

لطفا در مقالات و سخنراني هاي خود،آدرس مركز تحقيقات ايمني بيمار  را به عنوان affiliation اول يا دوم به نحو زير ذكر نماييد:

فارسي:

نام نويسنده ، مرتبه علمي و تخصص، مركز تحقيقات ايمني بيمار ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، مشهد،ايران

انگليسي:

Author’s name, grade & specialty,Research Center for Patient Safety , Mashhad University of medical sciences, Mashhad, IRAN

مثال:محمود محمدزاده شبستري،دانشيار قلب و عروق، مركز تحقيقات ايمني بيمار  ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، مشهد،ايران

Example: Shabestari M,Associate Professor Cardiology, research center for patient safety , Mashhad University of medical sciences,Mashhad, IRAN

 
 
به مقالاتي كه نام گروه (department) قبل از نام مركز تحقيقات ذكر شده باشد.در ارزشيابي مراكز تحقيقاتي هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد.
 
همچنين در صورتي كه نويسنده دوم مقاله عضو مركز تحقيقات باشد ، به affiliation اول امتياز كل مقاله و به affiliation دوم 70%امتياز مقاله تعلق خواهد گرفت.
 
 
 

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 47
اين هفته: 47
هفته‌ي گذشته: 204
اين ماه: 1691
ماه گذشته: 1052
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1