نمودار سازمانی مرکز تحقيقات


 
نمودار سازمانی مرکز تحقيقات ايمني بيمار   
 
رئيس مركز تحقيقات
آقاي دكتر فرهاد حيدريان
مدير علمي اجرايي
خانم دكتر رزيتا داودي

 

شوراي عالي مركز تحقيقات   

ايميل

مرتبه علمي

رشته

نام و نام خانوادگي

ShabestariM[at]mums.ac.ir

دانشيار

قلب و عروق

دکتر محمود محمدزاده شبستري

HeydarianF[at]mums.ac.ir

دانشيار

اطفال

دكتر فرهادحيدريان

TaraF[at]mums.ac.ir

استاديار

جراحی زنان و زایمان

دکتر فاطمه تارا

GanjiA[at]mums.ac.ir

استاديار

داخلي

دكترآزيتا گنجي

SalehiM[at]mums.ac.ir

استاديار

پزشكي اجتماعي

دكترمريم صالحي

ReihaniHR[at]mums.ac.ir

استاديار

طب اورژانس

دكترحميد رضا ريحاني

davoodir[at]mums.ac.ir

___

MPH

دكتر رزيتا داودي

  
اعضاء مركز تحقيقات 
 

ايميل

مرتبه علمي

رشته

نام و نام خانوادگي

ShabestariM[at]mums.ac.ir

دانشيار

قلب و عروق

دکتر محمود محمدزاده شبستري

HeydarianF[at]mums.ac.ir

دانشيار

اطفال

دكتر فرهادحيدريان

ZareiS[at]mums.ac.ir

استاديار

چشم پزشکي

دکتر سيامک زارعي قنواتي

TaraF[at]mums.ac.ir

استاديار

جراحی زنان و زایمان

دکترفاطمه تارا

NaderiHR[at]mums.ac.ir

استاديار

عفوني

دکتر حميدرضا نادري

s.eslami[at]amc.uva.nl

استاديار

فارماكولوژي

دكترسعيد اسلامي

ReihaniHR[at]mums.ac.ir

استاديار

طب اورژانس

دكترحميد رضا ريحاني

ZirakN[at]mums.ac.ir

استاديار

بيهوشي

دكترناهيد زيرك

SalehiM[at]mums.ac.ir

استاديار

پزشكي اجتماعي

دكترمريم صالحي

GanjiA[at]mums.ac.ir

استاديار

داخلي

دكترآزيتا گنجي

AbbasiM[at]mums.ac.ir

استاديار

قلب و عروق

دكترمحمد عباسي تشنيزي

VakilianF[at]mums.ac.ir

استاديار

قلب و عروق

دكترفروه وكيليان آغوئي

ForouzanfarA[at]mums.ac.ir

استاديار

پريودانتيكس

دكترعلي فروزانفر

AsadiMH[at]mums.ac.ir

استاديار

جراحي

دكترمهدي اسدي

ghandeharik[at]mums.ac.ir

دانشيار

مغز و اعصاب

دكتركاويان قندهاري

RezaitalabF[at]mums.ac.ir

دانشيار

ريه

دكتر فريبا رضايي طلب

davoodir[at]mums.ac.ir

___

MPH

دكتر رزيتا داودي

Phd_hooshmand[at]gmail.com

___

phdمديريت

دكترالهه هوشمند

BaharvahdatH[at]mums.ac.ir

استاديار

جراح مغز و اعصاب

دكترهومن بهار وحدت

amirali1211982[at]yahoo.com

___

phdمكانيك

دكتر امير علي اميري مقدم

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 21
اين هفته: 21
هفته‌ي گذشته: 972
اين ماه: 1308
ماه گذشته: 1200
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1