سال نو مبارک

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال جدید را به شما و خانواده ی گرامیتان تبریک گفته و آرزوی بهترین ها را برایتان داریم