طرح های پژوهشی


 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

وضعيت طرح

1

910454

بررسي مديريت پسماندهاي پزشکي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1391

در حال اجرا

2

910455

بررسي دانش، نگرش و عملکرد کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهر مشهد درباره حاکميت باليني در سال1391

در حال اجرا

3

910456

تاثير استقرار حاکميت باليني در بيمارستا نهاي دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1390

پايان يافته

4

910457

بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه کارکنان درماني شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1391

پايان يافته

5

910515

بررسي روزهاي اقامت غير مقتضي بيماران در بخش هاي منتخب جراحي مرکز آموزشي درماني امام رضا(ع) شهر مشهد

در حال اجرا

6

910565

بررسي نگرش و تمايل به انتخاب سزارين به عنوان روش زايمان در زنان باردار اول زا

در حال عقد قراداد

7

910566

بررسي ميزان شيوع ، دسته بندي درجات و عوامل موثر بر ايجاد زخم بستر در بخش مراقبتهاي ويژه (ICU) بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1391

در حال داوري

8

910590

بررسي انواع خطاهاي طبي رخ داده در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در شش ماهه اول سال 1391

در حال عقد قرارداد

9

910635

بررسي نگرش مديران نسبت به سيستم رسيدگي به شکايات بيماران در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

پايان يافته

10

910648

بررسي ديدگاه دستياران پزشکي در مورد اثر بخشي پزشکي مبتني بر شواهد در عملکرد پزشکان

در حال عقدقرداد

11

910693

ارزيابي نگرش پرسنل و بيماران نسبت به محيط و تسهيلات رفاهي بيمارستان در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 91

درحال داوري 

12

911003

برگزاري جلسات ژورنال کلاب پزشکي مبتني بر شواهد در گروه زنان بيمارستان قائم و ام البنين

در حال داوري 

13

920006

ارتباط بين دانش، نگرش و عملکرد مترون بيمارستان هاي شهر مشهد درباره حاکميت باليني و عملکرد بيمارستان ها در زمينه حاکميت باليني در سال 1391

در حال داوري

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 55
اين هفته: 55
هفته‌ي گذشته: 204
اين ماه: 1699
ماه گذشته: 1052
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1