كميته دانشجويي مركز تحقيقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
دانشجويان علاقه مندبه همكاري در مركز تحقيقات ايمني بيمار و ارتقاء كيفيت سلامت مي توانند
 در حيطه هاي مقاله نويسي و تهيه پروپوزال،تجزيه و تحليل آماري،ترجمه وsearch مقالات،جمع آوري داده هاوامور اجرائي همايش ها و سمينارهامشاركت نمايند