كارگاه و سمينار آموزشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

   
 
 
مدرس
 
 
تعدادشركت كنندگان

 

کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته (RCA) - آبان 1400

دکتر معین درباری

250 نفر

 

مجازی

 

کارگاه آموزشی مرگ مادر - مهر1400

دکتر تارا

200 نفر

 

مجازی

 

کارگاه آموزشی چک لیست بلوک زایمان - مرداد1400

دکتر ثقفی

120 نفر

 

مجازی

 

کارگاه آموزشی زایمان طبیعی - اردیبهشت 1400

دکتر معین درباری

120 نفر

 

مجازی

 

کارگاه آموزشی احیا مادر و نوزاد - آذر 1399

دکتر بسکابادی

100نفر

 

مجازی

 

کارگاه آموزشی مادارن پر خطر- مهر 1399

دکتر تارا

150 نفر

 

مجازی

كارگاه و سمينار آموزشي مميزي باليني 16-18/3/91

دكتر هاديزاده

100نفر

پوستر

پاورپوينت كارگاه

سمينار آموزشي مديريت ريسك 23/3/91

دكتر اكبري ساري

300نفر

پوستر

پاورپوينت كارگاه

سمينار آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد 6-8/4/1391 دكتر شيرواني

30نفر

پوستر

پاورپوينت كارگاه

 

كارگاه اموزشي  دوروزه Systematic reviewو Economic Evaluation در تاريخ 28- 29/4/1391

دكتر اكبري ساري 

25نفر 

 پوستر

پاورپوينت كارگاه 

 

كارگاه دو روزه بومي سازي گايدلاين 20-21/7/1391

دكتر شيرواني 

20نفر 

 پوستر 

پاورپوينت كارگاه  

 

كارگاه

كارگاه 

كارگاه
كارگاه

كارگاه

كارگاه