فعالیت ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

الف)فعالیت های پژوهشی:

 

1-انجام پژوهش های مرتبط با ایمنی بیمار و مدیریت خطر

 

2-انجام پژوهش های ساختار یافته در جهت استقرار خدمات سلامت  مبتنی بر شواهد

 

3-همکاری در پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات  مرتبط  با ایمنی بیمار

 

4-انجام پژوهش در قالب ممیزی بالینی

 

 

 

ب)فعالیت های آموزشی:

 

1-ارتقای سطح دانش در زمینه های مختلف ایمنی بیمار و ارتقاء سطح سلامت

 

2- ترغیب و توامندسازی محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه ارتقاء ایمنی بیمار و ارتقاء سطح سلامت

 

3-ارزشیابی دوره ای عملکرد مرکز

 

 

 

ج)فعالیت های انتشاراتی:

 

1- ارتقاء سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سطح بین المللی با انتشار مقالات در مجلات معتبر علمی و پژوهشی

 

2-ارتقا و اشاعه فرهنگ تحقیق و کار گروهی در عرصه های علمی و تحقیقی

 

3-انتشار نتایج پروژه های تحقیقاتی جهت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر